Lyckad Proof of Mechanism

Ett stort delmål - Proof of Mechanism - har uppnåtts. Det betyder att vi har visat på att delar av XtriG binder till ett läkemedel och att läkemedlet sedan, i tre oberoede försök, frisätts som intakt substans i saliv. 

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Som tidigare meddelats är Proof of Mechanism ett stort delmål i utvecklingen av XtriG. Detta delmål har nu uppnåtts. Vi har nu data som visar att delar av XtriG binder till ibuprofen, och att ibuprofen sedan frisätts från dessa i saliv. Frisättningen har påvisats i tre oberoende försök - och den frisatta substansen är intakt. Att läkemedlet frisläpps oförändrat efter inbindning är avgörande för att läkemedelsindustrin ska kunna finna XtriG intressant som en platform för läkemedelsadministration.  

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 29:e september 2017.

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Dokument & länkar