Marknadsmeddelande 63/18 - Handelsstopp i NorInvent AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:
Kortnamn: NORI
ISIN-kod: SE0007870902
Orderbok-ID:
414Q
CFI: ESVUFR
FISN:
NORINVENT/SH
Organisations nr: 556982-7107
LEI: 549300GBU8GMRABG5C42 

Stockholm den 15 mars2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.