Notice of Allowance för XtriG-patentet i USA

Report this content

Status för bolagets ansökan om patentskydd i USA har uppdaterats till "Allowed", vilket innebär att USPTO har för avsikt att bevilja patentet för XtriG i USA.

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Under onsdagskvällen erhölls beskedet från det amerikanska patentombudet att status för XtriG patentet uppdaterats till "Allowed" och att ett Notice of Allowance kommer att utfärdas inom kort. Detta innebär att det amerikanska patentverket USPTO har för avsikt att bevilja patentet i USA. Utöver detta har NorInvent sedan tidigare beviljade patent i sju länder; Sverige, Israel, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och Sydkorea, samt pågående ansökningar i Brasilien och Europa.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 8:e mars 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village
22381 Lund

046 25 66 60
info@norinvent.com

Dokument & länkar