Nyhetsbrev december

En summering av året och ett tydliggörande kring toxikologistudier och syntetisk XtriG.

Såhär i de sista skälvande arbetstimmarna innan jul vill jag summera året som gått ur NorInvents perspektiv. Vi har gjort en lyckad nyemission, en strategiskt viktig organisationsförändring och vi har blivit ett noterat bolag. Vi har också sett framgångar med utvecklingen av XtriG, men vi har gjort avsteg från den ursprungliga plan som gjordes upp och som beskrevs i noteringsmemorandum; toxikologistudierna har inte genomförts och syntetisk XtriG är inte färdigställd.

En syntetisk framställning av XtriG ser vi som nödvändig. De kontakter som togs under våren med potentiella samarbetspartners för syntesen indikerade höga initiala utvecklingskostnader och därför togs ett beslut att göra inbindningsstudier och Proof of Mechanism med syntetiska strukturdelar av XtriG. Detta gick väl och det är med stöd av dessa positiva resultat som vi nu går vidare med syntes av hela XtriG-strukturen. Under tiden har vi också framgångsrikt undersökt möjligheterna till en mer kostnadseffektiv produktion av den första omgången syntetisk XtriG; en potentiell kostnadsbesparing på ca 80%. Vi räknar med att materialet är producerat under nästa kvartal.

Toxikologistudier är naturligtvis nödvändiga och de kommer att genomföras i sinom tid. Men eftersom XtriG och dess beståndsdelar är kolhydratstrukturer som vi bedömer att kroppen lätt kan hantera bör toxikologistudierna vara mer en formsak snarare än en stop/go parameter. Därför har vi valt att senarelägga dessa studier och därmed kan vi använda befintliga medel bättre.

I tidigare nyhetsbrev har jag berättat om att vi, som ett sidospår finansierat av offentliga bidrag, tittat på nya kolhydratstrukturer. Den senaste studien har genomförts och denna har inte gett något tydligt positivt resultat. Det är möjligt att vi tar upp spåret igen under våren om vi kan få ytterligare bidrag.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att året så här långt har varit mycket positiv för NorInvent. De framgångar vi har uppnått - både vad gäller utveckling av XtriG men även organisatorisk förändring och anskaffning av kapital - skapar goda förutsättningar för att nå uppsatta delmål framöver.

Nu vill jag önska er alla en riktigt skön jul och en fin början på det nya året. Vi hörs igen i januari!

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Dokument & länkar