Nyhetsbrev oktober

Dagens nyhetsbrev fokuserar på det fortsatta arbetet med utvecklingen av XtriG, vad Proof of Mechanism innebär och varför det är viktigt.

Hej!

Det har gått en månad sedan sist och hösten har definitivt kommit till Lund; temperaturen var minsann kring nollan i morse. På NorInvent har vi fortsatt arbetet med utveckling både av XtriG - vår drug delivery plattform – såväl som organisationen.

Sedan månadsskiftet har vi personal motsvarande 1 heltidsanställd och vi planerar inte att dra ner ytterligare. Vi har avyttrat det sista av laboratorieinventarierna. Därmed har vi minskat de fasta kostnaderna så långt det går och frigjort allt kapital som varit bundet i inventarier.

En stor nyhet har varit att vi nått en lyckad Proof of Mechanism. Det betyder att vi för en pilotsubstans har kunnat påvisa att den binder till delar av XtriG, samt att vi har en frisättning av intakt substans i saliv. Just detta att läkemedlet inte har påverkats av inbindningen är viktigt och jag vill gärna förklara varför.

Vår affärsmodell bygger på att våra kunder – läkemedelsbolagen – redan har ett godkänt läkemedel. Detta läkemedel är kanske formulerat som en tablett för nedsväljning.  Genom att licensiera vår plattform kan kunden bygga en ny produkt med samma godkända läkemedel men med förbättrade egenskaper, såsom snabbare tillslag och lägre dosering. Om det skulle vara så att läkemedlet inte frisätts i oförändrat skick, då skulle resultatet bli ett helt nytt läkemedel enligt regelverket. Ett sådant nytt läkemedel skulle kräva godkännande och detta är en lång och mycket dyr process. Därför är det så viktigt att läkemedlet inte påverkas av inbindning till och frisättning från XtriG och det är detta vi har visat med vår Proof of Mechanism.

I den utvecklingsplan vi har kommunicerat sedan tidigare är nästa steg att arbeta med att ta fram någon form av prototyp-material. Ett sådant material kommer antagligen inte att ha mycket gemensamt med en framtida konsumentprodukt. Man ska komma ihåg att det kommer att vara kunden – läkemedelsbolaget – som har till uppgift att utveckla en konsumentprodukt genom att licensiera och anpassa vår teknologi. Det betyder dock inte att man ska förringa vare sig utmaningen eller vikten av att ta fram ett prototyp-material.

I det förra nyhetsbrevet berättade jag om indikationer på nya kolhydratstrukturer som skulle kunna vara intressanta och att vi blivit beviljade ett verifieringsstöd för en patentanalys. Denna patentanalys har nu genomförts men inte gett ett tydligt besked vad gäller möjligheter till framtida nya patent. Jag får be om att få återkomma längre fram.  

I slutet på september presenterade jag NorInvent och XtriG på Innovation Summit on Drug Delivery. Även om eventet var öppet för allmänheten bestod publiken främst av representanter från branschen. Värt att notera är att NorInvent var ensamt om att fokusera på läkemedelsadministration via munhålans slemhinnor och mängden frågor tyder på att stort intresse för vår teknologi.

Framöver har vi planerat att få in en artikel i VA Finans den 8 november. Den 18 november kommer jag att närvara vid ”Aktieträff för kvinnor” – läs mer och anmäl er på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-kvinnor-1811

Allt gott,

Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar