Patentansökan i Indien dras tillbaka

Styrelsen och ledningen för bolaget anser att ett patent i Indien inte är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna och har därför beslutat att låta patentansökan i Indien falla.

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Bolaget har för närvarande patent i sju länder; Sverige, Israel, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och Sydkorea. Styrelsen och ledningen för bolaget anser att ett patent i Indien inte är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna och har därför beslutat att låta patentansökan i Indien falla. Bolagets övriga pågående patentansökningar i Brasilien, Europa och USA kommer fortsättningsvis att underhållas med målet att erhålla patent.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 26:e oktober 2017.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar