Styrelseledamot Ingela Stenberg utträder ur styrelsen

NorInvent AB (”NorInvent”) meddelar idag att styrelseledamot Ingela Stenberg beslutat att utträda ur styrelsen. Ingela Stenberg, med expertis inom patentfrågor, utträder mot bakgrund av att NorInvent nu har erhållit Notice of Allowance i USA och ett Intention to Grant från EU avseende bolagets patentansökan gällande XtriG samt även på grund av personliga skäl. Stenberg utträder ur styrelsen vid månadsskiftet april/maj 2018. NorInvent tackar Ingela Stenberg för sin insats i styrelsen.


Detta pressmeddelande innehåller information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018.


Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar