Norlandia expanderar i Halmstad

Norlandia fortsätter sin expansionsresa och siktar nu in sig på Halmstad. Inom kort öppnar Norlandia en ny förskola samtidigt som man inleder förberedande arbete inför en nyetablering av ett äldreboende. - Kommunens juniorer såväl som seniorer är de stora vinnarna, säger Norlandias affärschef Bruno Petersson. 

Tillsammans med fastighetsägaren Hemsö etablerar Norlandia ett nytt äldreboende i området Fyllinge. Verksamheten kommer omfatta 54 lägenheter som inryms i en toppmodern fastighet med generösa gemensamhetsutrymmen och en rogivande utemiljö. Fastigheten som beräknas stå klar under slutet av 2020 har föranletts av en lång förhandlingsprocess. - Vi är jätteglada över att vara i mål efter fyra år av diskussioner och förhandlingar. Äntligen kan vi ta projektet till nästa steg och börja planera byggnationen, säger en nöjd Bruno Petersson.

Redan i januari nästa år etablerar sig Norlandia i Halmstad då man inviger sin nya förskola Norlandia Förskolor Snilleblixten i området Eketånga. Förskolan kommer erbjuda 105 förskoleplatser fördelade på åtta avdelningar och är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. En förstklassig pedagogik, vällagade måltider och fokus på hälsa och utevistelse utlovas såväl som Norlandia Familjetjänster vilket omfattar en serie extratjänster för att underlätta småbarnsfamiljernas vardag.

- Vi är ju den enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder både förskolor och äldreomsorg och det känns fantastiskt roligt att inom kort kunna erbjuda kvalitativa välfärdstjänster till Halmstads juniorer såväl som seniorer. När väl båda verksamheterna är igång planerar vi gemensamma aktiviteter för barnen och de äldre för att överbrygga generationsgränserna samt lära av varandra, säger Bruno Petersson.

Utöver ovan nyetableringar ser Bruno Peterson nya möjligheter att ytterligare stärka Norlandias närvaro inom kommunen. Efterfrågan av förskoleplatser är hög och Norlandia söker med ljus och lykta efter nya tomter att etablera ytterligare förskolor. Dessutom planerar man tillsammans med Hemsö att bygga ett trygghetsboende i direkt anslutning till äldreboendet i Fyllinge. - Genom trygghetsboendeformen som riktar sig till äldre som klarar sig själva upparbetar vi en tidigare kontakt med kommunens seniorer. Samtidigt lär de känna oss som vårdgivare i ett tidigare livsskede, vilket i de berörda fallen, sannolikt skapar en tryggare inflyttning till vårt äldreboende, avslutar Bruno Petersson.

Norlandia Health and Care Group AS (NHC Group AS) erbjuder tjänster inom vård och omsorg, patienthotell, förskolor samt integration- och tolkservice i Norge, Sverige, Finland, Nederländerna, Polen och Tyskland. Koncernen har 8700 anställda och en årlig omsättning på 4,9 miljarder norska kronor. Huvudkontoret ligger i Oslo.
http://www.norlandia.se

Om oss

Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom äldreomsorg, förskolor och patienthotell. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt. Norlandia ingår i Norlandia Health & Care Group, en norsk koncern med säte i Oslo. Koncernen är privatägd av två entreprenörer med en ägarfilosofi om ett långsiktigt ägarskap och investering av vinster i verksamheten för ökad kvalitet i våra tjänster. Koncernen har 8000 anställda och en omsättning på ca 5 miljarder NOK.

Prenumerera

Media

Media