Norlandia får förnyat förtroende i Linköping

Nu står det klart att Norlandia får förnyat förtroende att driva Gammelgårdens vårdboende i och med vinst i Linköpings kommuns upphandling av verksamheten. Upphandlingen var en kvalitetsupphandling och totalt fem företag lämnade anbud. Avtalstiden är på totalt 6 år.

- Det känns jättekul att Norlandia får förnyat förtroende att driva Gammelgården. Detta är ett bevis på att Norlandias väl inarbetade koncept och arbetssätt skapar en god, säker och trygg vård och omsorg som såväl boende, anhöriga och kommunen är nöjda med, säger regionchef Lena Andersson. 

Norlandia har drivit Gammelgården sedan 2012 som omfattar 26 boendeplatser. Verksamheten är beläget i Vikingstad ett stenkast från Linköping och har närhet till vackra naturområden såväl som generösa gemensam-hetsutrymmen samt en rofylld utemiljö.  

Under pågående avtalsperiod har betydande insatser genomförts för att skapa en god arbetsmiljö med engagerad personal och hög kontinuitet som följd.

- Vi har många medarbetare som trivs och har arbetat länge på verksamheten vilket skapar trygghet och trivsel för de boende. Dessutom lagar personalen all mat på plats samt arbetar fokuserat med att involvera de anhöriga i verksamheten vilket har bidragit till den goda kvalitén på boendet, säger Lena Andersson.  

- Vi ser nu fram emot att fortsättningsvis erbjuda en kvalitativ vård och omsorg enligt de boendes behov och önskemål.

Gabriella Reuterswärd
Marknads- och Försäljningschef
+46 (0)70 721 1014
gabriella.reutersward@norlandia.com

Norlandia Health and Care Group AS (NHC Group AS) erbjuder tjänster inom vård och omsorg, patienthotell, förskolor samt integration- och tolkservice i Norge, Sverige, Finland, Nederländerna, Polen och Tyskland. Koncernen har 8700 anställda och en årlig omsättning på 4,9 miljarder norska kronor. Huvudkontoret ligger i Oslo.
http://www.norlandia.se

Om oss

Norlandia erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom äldreomsorg, förskolor och patienthotell. Med fokus på kundens förutsättningar, behov och önskemål utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster med ett professionellt ledarskap och ett innovativt arbetssätt. Norlandia ingår i Norlandia Health & Care Group, en norsk koncern med säte i Oslo. Koncernen är privatägd av två entreprenörer med en ägarfilosofi om ett långsiktigt ägarskap och investering av vinster i verksamheten för ökad kvalitet i våra tjänster. Koncernen har 8000 anställda och en omsättning på ca 5 miljarder NOK.

Prenumerera

Media

Media