Ökande brottslighet bekämpas med gränslös datateknik

Ökande brottslighet bekämpas med gränslös datateknik -Nytt webbdatavapen utvecklat av Norn ICS AB Situationen i samhället ställer stora krav på en allt mer effektiv utredningsverksamhet för att förebygga och snabbt kartlägga och lösa brott. Det gäller såväl brott som begås mot enskilda personer som mot grupper, företag och organisationer. Oavsett var i världen brott begås finns alltid en grundläggande likhet i genomförandet av brotten. Detta har varit den främsta utgångspunkten för tillkomsten av programsviten Mycroft. - Behovet av ett komplett digitalt utredningssystem är gränslöst. Mycroft kommer att bli ett synnerligen välkommet verktyg för polismyndigheter och säkerhetsföretag över hela världen som än idag sköter mycket av detta tunga arbete manuellt, säger Roger Blidmo, VD för Norn ICS AB. Dessutom kan Mycroft användas för hantering av större olyckor och katastrofer. Mycroft var Sherlock Holmes anonyme bror som hjälpte den berömde detektiven att lösa alla komplicerade fall. Nu finns Mycroft i verkligheten - som ett av världens första kompletta spanings- och förundersökningsprogram för utredning av såväl grova och organiserade brott som vardagsbrottslighet. Dessutom lämpar sig programmet för hantering av olyckor och katastrofer. Dataprogrammet Mycroft 48 är framtaget av det svenska företaget Norn ICS AB, med stöd från NUTEK och i samarbete med erfarna brottsutredare och kriminologer. Mycroft 48 är en modern sambandscentral för kartläggning av fakta och indicier kring offer, brottsplats, motiv, gärningsmän, vittnen, tidpunkter och all annan information som effektivt måste samordnas i samband utredning av brottslighet. Siffran 48 i namnet syftar på de två första dygnens timmar, som i de flesta brottsutredningar är avgörande för om fallet ska klaras upp eller inte. Den information som strömmar in måste snabbt kunna överblickas, analyseras, kompletteras och revideras. En stor del av detta arbete sker ännu idag manuellt i brist på kraftfulla och framförallt för ändamålet anpassade dataverktyg. För demonstration och/eller ytterligare information: Roger Blidmo, VD Norn ICS AB: +46 (0)8 590 840 25, +46 (0)70 593 9392 epost: roger.blidmo@norn.se www.mycroft.tm.se eller www.norn.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar