Norra Öresund - en ny aktör i Öresundsregionen

Norra Öresund - en ny aktör i Öresundsregionen Järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör, nationalpark på Söderåsen, utbyggt universitetscampus i Helsingborg, ökad satsning på turism och boende, bättre och snabbare kommunikationer, det är en del av de visioner som finns för framtiden inom regionen Norra Öresund. Norra Öresund är nytt samlingsnamn för tio kommuner i Nordvästra Skåne som samarbetar över kommungränserna. De tio kommunerna är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. . - Vi vill vara en synlig och aktiv del av Öresundsregionen säger Björn O. Anderberg ordförande i Nordvästra Skånes samarbetskommitté och Helsingborgs kommunstyrelse. Vi tror att Öresundsbrons effekter för hela regionen blir oerhört betydelsefulla. Namnet Norra Öresund är en markering av denna positiva framtidstro för hela regionen. Vi kommer att koncentrera oss på fyra områden; boendemiljö, utbildning, näringsliv samt turism. Norra Öresund omfattar 300.000 invånare på den svenska sidan. Det är lika mycket som ett helt Malmö. Norra Öresund har en utomordentligt stor betydelse för hela Öresundsregionen inte minst genom sitt stora utbud av attraktiva boendemiljöer, friluftsliv och aktiviteter. - Öresundsregionen är en storstadsregion med 3,5 miljoner invånare, här behövs därför också en motpol till trångboddheten i storstaden. I Norra Öresund finns friytor för friluftsliv, turism och annorlunda boende, säger Jan Nilsson, vice ordförande i Nordvästra Skånes samarbetskommitté samt ordförande i Åstorps kommunstyrelse. Med naturreservat som Kullaberg och den blivande nationalparken Söderåsen finns unika möjligheter för friluftslivet. Dessutom erbjuder Norra Öresund ett stort och varierande utbud av fiske och bad och är ett av Sveriges golftätaste områden. Vi räknar med att turismen ska få en högre tillväxttakt inom Norra Öresund än för riket i genomsnitt, säger Jan Nilsson. Idag passerar större delen av trafiken mellan Sverige och kontinenten genom Norra Öresund. Hamnarna i Helsingborg och Landskrona samt färjeförbindelserna mellan Helsingborg och Helsingör är viktiga kommunikationspunkter för hela Sverige. Med Öresundsbron öppnas ytterligare en förbindelse med kontinenten. Öresundsbron blir den första fasta förbindelsen mellan Sverige och kontinenten. Självklart kommer bron att förändra situationen för Norra Öresund, men förändringarna kommer till stor del att vara positiva. Öresundsbron kommer att innebära stora dynamiska effekter för tillväxten inom näringslivet för hela regionen, men även påverka integrationen mellan de två länderna starkt. - Vi välkomnar Öresundsbron men ensam är inte stark, bron är inte allena - vi behöver många förbindelser mellan Sverige och Danmark om Öresundsregionen ska utvecklas till den starka region, som vi alla hoppas säger Björn O. Anderberg. Vid sidan av Öresundsbron behövs både färjeförbindelser och ytterligare en fast förbindelse. Det är dags att på allvar sätta igång arbetet med en järnvägstunnel inom Norra Öresund, dels för att fullborda en ringlinje för hela regionen, dels för att möjliggöra en kommande fjärrtågsförbindelse från stora delar av Sverige ner till kontinenten. I Norra Öresundsregionen sker idag en aktiv satsning på utbildning bl a i samverkan med Lunds universitet. I höst startar Campus Helsingborg, en del av moderuniversitetet Lund, med nya unika utbildningsvägar och samverkan med universitet och högskolor på den danska sidan sundet. Regionen erbjuder även i övrigt många eftergymnasiala spetsutbildningar. - Vi ska bidra till en stark utveckling och säkra största möjliga utbyte av tillväxten i Öresundsregionen, säger Thord Persson, ansvarig för sekretariatet inom Nordvästra Skånes samarbetskommitté. Vårt nya namn och logotype Norra Öresund med sin gemytliga hjärtform markerar vår positiva framtidstro för vår del av Öresundsregionen. För mer information vänligen kontakta Björn O. Anderberg, telefon 042 -10 74 68 eller Jan Nilsson, telefon 042-640 20 eller Thord Persson, telefon 042 - 10 50 54. Norra Öresunds-logotypen kan beställes digitalt genom www.clasgoran@Tid- studion.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Norra Öresund-tio kommuner i Nordvästra Skåne i samverkan. Norra Öresund är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Dokument & länkar