Riksdagsledamöter i Helsingborg

Riksdagsledamöter i Helsingborg Riksdagsledamöter från Helsingborg besökte under måndagsförmiddagen Helsingborgs stad för information och överläggningar i viktigare frågor. Initiativet är taget av Helsingborg stad och ska ses som ett led i stadens och region Norra Öresunds ambition att skapa goda relationer och ett ömsesidigt utbyte med riksdagens beslutsfattare. Genom regelbundna kontakter och ett bra informationsutbyte är förhoppningen att skapa förutsättningar för ett samordnat och mer effektivt arbetssätt. Av de frågor som diskuterades kan nämnas projekt VIA Helsingborg - Helsingör, där det konstaterades att samexistensen mellan färjor och Öresundsbro är helt avgörande för en lyckad integration i Öresundsregionen. Även andra viktiga infrastrukturprojekt diskuterades såsom utbyggnaden av E4 till motorvägsstandard på hela sin sträckning, Europakorridoren samt Västkustbanan. Det nordvästskånska samarbetet (NOSAM) diskuterades och vikten av att gemensamt bidra till en positiv utveckling i Öresundsregionen. HH-samarbetet, integrationen i Öresundsregionen samt de nordvästskånska universitetssatsningen i Helsingborg, Campus Helsingborg, var också givna diskussionsämnen. För mer information kontakta Björn O. Anderberg telefon 042 - 10 74 68 eller Magnus Hultgren telefon 042 - 10 50 48. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Norra Öresund-tio kommuner i Nordvästra Skåne i samverkan. Norra Öresund är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Dokument & länkar