Ägarskifte på Hotell Storforsen

Läs original

Hotell Storforsen i Älvsbyn har fått nya ägare. Säljaren, Hilding Holmqvist, har ägt och utvecklat hotellet sedan 2005. De nya ägarna består av tre parter som enats utifrån en vilja att verka och investera där de bor. Jens Hardegård, Lars-Erik och Johan Granberg samt Arctic Falls med bröderna Jonas och Andreas Jalar och Erik Lundström. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Med sitt natursköna läge vid Storforsens fot är Hotell Storforsen ett av landets mest spektakulära hotell. Hotellet har sedan sin tillkomst haft en stor betydelse för näringsliv och turism i Älvsbyn, en betydelse som de nya ägarna har för avsikt att slå vakt om.

Alla nya ägare är sedan tidigare verksamma lokala företagare. De har en stark vilja att arbeta för hela bygdens fortsatta utveckling.

        Vi ser verkligen fram emot detta. Det ska bli spännande att ta över denna välskötta verksamhet. Vi vill verka långsiktigt i kommunen. Vi tror på bygden och våra gemensamma möjligheter, och det här är ett sätt att omsätta denna tro i konkret handling, säger Johan Granberg.

Förutom att hotellet är viktigt för andra näringar har det också stor potential i sig självt.

        Vi ser goda framtidsmöjligheter i hotellet, säger Jonas Jalar, vd på Arctic Falls. Både för vår egen del med testverksamheten, men också för turistnäringen och för övriga näringar i regionen. Hotellet ligger på en fantastisk plats på jorden och i ett strategiskt läge för att kunna bidra ytterligare till hela bygdens framtida utveckling.

Norrlandsfonden, som är delfinansiär i förvärvet, ser positivt på de nya ägarnas förmåga att utveckla verksamheten.

        Det är rätt köpare som investerar. De har lokal förankring och deras övriga verksamheter samt kompetenser är bra för hotellets framtida utveckling. Hotellet är också strategiskt viktigt för regionens testverksamhet, säger Petter Alapää, Norrlandsfonden.

De nya ägarna tillträder den 1 mars.

För mer information, kontakta:

Jens Hardegård, 070 – 345 75 96
Johan Granberg,  072 – 231 22 03
Jonas Jalar, 070 – 615 75 49

Petter Alapää, Norrlandsfonden, 070-668 42 58

Fakta om Hotell Storforsen

Hotellet som har 144 rum byggdes 1995 och är beläget vid Storforsen, nordväst om Vidsel i Älvsbyns kommun i Norrbotten. Forsen som givit hotellet dess namn har en fallhöjd på 60 meter och är en av Europas största forsar, vilket ger hotellet en makalös inramning och utsikt. Till hotellet hör också en camping med stugby, kapell och ett museum.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar