Fortsatt starkt läge hos norrländska företag

Läs original

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen är fortsatt starkt även om signalerna är något svagare än under sista kvartalet 2014. Norrland har även en starkare konfidensindikator än riket. 

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet. Trots svagare signaler än vid sista kvartalet 2014 så är läget enligt konfidensindikatorn bättre än normalt i samtliga län.

-          Detaljhandeln har stärkts kraftigt och även de privata tjänstenäringarna rapporterade positivt. Däremot försvagas tillverkningsindustrin vilket drar ned stämningsläget, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Norrbotten har den starkaste indikatorn och Västernorrland och Gävleborg har de svagaste.

-          I Norrbotten rapporterar samtliga branscher om ett stärkt läge. Detta trots att vikande järnmalmspriser gör att LKAB inte kunnat vara ett fullt så dragstarkt lokomotiv som tidigare, säger Lars-Olov Söderström.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras på http://www.norrlandsfonden.se/konjunkturlage/norrlandsbarometern-tidning/ idag.

För mer information kontakta:

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 56

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media