Netrounds minskar trassel i datanäten

Läs original


Luleåföretaget Netrounds Solutions har utvecklat ett system för att testa, felsöka och övervaka datanät. Via molnet laddas Netrounds mjukvara ned på en eller flera PC som sedan kan användas som mätutrustning för att snabbt kunna hitta och fixa problem som uppstår inne i det egna nätverket. Programvaran används även för övervakning och förebygger att problem uppstår. Nu vill Netrounds satsa på ett nytt segment genom att integrera sin mjukvara i nätverksutrustning. Norrlandsfonden är med på deras satsning som en av bolagets finansiärer.

Netrounds affärsidé är att erbjuda IT-avdelningar och operatörer ett egenutvecklat och molnbaserat test- och monitoreringssystem för datanät och digitala tjänster. Netrounds programvara erbjuds som en abonnemangstjänst. Som ett alternativ till att själv ladda ner den mjukvara som krävs erbjuds även förinstallerade mätenheter som en del av abonnemanget (se bild).

Företaget har haft en positiv utveckling under de senaste åren med en stadigt ökande försäljning. Nu har nya affärsmöjligheter öppnats för företaget. Om satsningen lyckas kan det ge bolaget stora expansionsmöjligheter både nationellt och internationellt.

-          Det utvecklingsprojekt som vi nu påbörjar handlar om att flytta in tekniken i nätverksutrustning t ex i en bredbandsbox. Det har blivit möjligt genom att utrustningen idag har mikroprocessorer som är så pass kraftfulla att de klarar att köra den mjukvara som krävs, säger Mats Nordlund, VD Netrounds.

Ett antal samarbeten med leverantörer av nätverksutrustning har redan inletts och Netrounds kommer att nyanställa både säljare och utvecklare för att skala upp konceptet till en internationell nivå.

-          Vissa av våra större kunder har miljontals nätverksenheter utplacerade hos sina användare. Det blir en utmaning i form av skalbarhet både vad gäller systemering, hantering och gränssnitt, säger Mats Nordlund.

Satsningen banar väg för en betydande marknad. Enbart när det gäller kundplacerad utrustning som operatörerna skickar till slutkunder är den årliga globala volymen 150-200 miljoner enheter.

-          Netrounds har en unik programvara som är väl etablerad på marknaden. Den nya satsningen är spännande och banar väg för en internationell expansion som vi ser fram emot att följa, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Mats Nordlund, VD Netrounds Solutions AB, tel: 070 - 634 60 20

Eller

Birgitta Cajander, Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 62

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Media

Media

Dokument & länkar