ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2021

Report this content

Styrelsen och verkställande direktör för North Investment Group AB (publ.), org. nr. 556972-0468, med säte i Tranås, får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2021. Rapporten är upprättad i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år.

Prenumerera

Dokument & länkar