Henrik Andersson, VD för Northbaze Group AB utökar sitt aktieinnehav

Report this content

Göteborg, 26 juni 2023.

Henrik Andersson har den 22:a Juni  köpt 11 000 000 aktier i tillbehörsföretaget Northbaze Group AB där han själv är VD.

Henrik Andersson investerar ca 6.8 MSEK i bolaget och utökar därmed sitt innehav med 11 000 000 aktier till ett pris på 0,62 SEK per aktie. Transaktionen skedde efter börsen stängning torsdagen den 22:a Juni utanför ordinarie handelsplats. Henriks totala innehav uppgår nu till 11 570 000 aktier.

”Jag har en stark tro till koncernens affärsplan och ser fram emot att jobba för att skapa aktieägarevärden för bolagets investerare”

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Prenumerera