Valberedning inför årsstämman 2021

Report this content

Generellt pressmeddelande 2021-01-19

Till ledamöter i Northbaze Group's valberedning har det utsetts:

  • Per Kristensson, som via direkt och indirekt ägande är Northbaze Group största aktieägare
  • Håkan Larsson, som via direkt och indirekt ägande är Northbaze Group näst största aktieägare
  • Erik Fischbeck, som direkt och indirekt ägande är Northbaze Group tredje största aktieägare
  • Anders Bruzelius, som är ordförande i Northbaze Group

Håkan Larsson valdes som ordförande i valberedningen.

Valberedningen ledamöter har tillsatts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman den 27:e maj 2020. Valberedningen representerar tillsammans cirka 44% av röstantalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman den 26:e maj 2021 samt på bolagets hemsida www.northbazegroup.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det genom e-post till henrik.andersson@northbazegroup.com (rubricera mailet ”till Valberedningen”).

Göteborg den 19:e januari 2021. 

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Bruzelius, styrelseordförande i Northbaze Group AB (publ)
Mobil: +46 70-350 40 88
E-mail: anders.bruzelius@gmail.com

Om Northbaze Group AB
och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning under namnet ”Adiantes” sker för premium skinn- och läderprodukter för både andras varumärken samt inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.

Koncernen har under 2020 bildat ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan tillverkning för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.


Taggar:

Prenumerera