Emission för utökade investeringar i potentiella miljardföretag. Förberedelser inför listning av Kopparberg Invest intensifieras.

Erbjudandet

Teckning av aktier kan ske under perioden 19 september - 6 oktober 2014.
Emissionsbelopp maximalt 3 500 000 kronor.
Emissionslikviden skall primärt avse ökade investeringar i innehaven Sensavis och by Crowd.

Sensavis

Sensavis har under sommaren till stor del fokuserat på USA-marknaden och intresset på bolagets produkt ”The 3D Classroom” ökar markant. Det blir allt mer tydligt att Sensavis plattform ligger i framkant och att med den som bas kan Sensavis utveckla en kunddriven innehållsutveckling och kundriven försäljning. Sensavis nuvarande innehåll på plattformen väcker intresse i alla utbildningskretsar, och genom att involvera kunderna att ta kostnaderna för framtida innehållsutveckling finns det mycket goda möjligheter att utveckla Sensavis till ett högmarginalföretag. Inte minst genom att förhandla fram en royalty i respektive avtal.

Förtydligande exempel:
Ett universitet/utbildningsföretag vill utveckla högkvalitativ interaktiv utbildning på Sensavis plattform. Sensavis tillhandahåller plattformen gratis mot att kunden betalar Sensavis för att utveckla innehåll som de kompetensbeskriver. Universitetet äger slutprodukten, men kan via Sensavis plattform sälja sitt utbildningsinnehåll till andra Universitet. Denna försäljning ger en royalty till Sensavis eftersom Sensavis plattform krävs för att kunna använda utbildningsinnehållet.

För att tydliggöra den potential som Sensavis har lyfter vi fram ett konkret exempel på hur ett samarbetsavtal kan se ut. I nedanstående exempel är det ett utbildningsföretag som för närvarande utbildar cirka 15 000 elever/år.

  1. Sensavis erhåller 2,3 – 2,7 MUSD som ett engångsbelopp för att genomföra den innehållsutveckling som kunden vill ha.
  2. Förutom engångsbeloppet kommer samarbetsavtalet att generera en royalty för Sensavis som beräknas kunna ge Sensavis ytterligare 3 - 6 MUSD årligen, baserat på utbildningsföretagets nuvarande kundbas.

by Crowd

by Crowd och amerikanska partnern Mjärdsjö & Associates LLC gör i dagarna den slutliga testen av internetsiten salesbycrowd.com inför kommande lanseringen som primärt utgår från Las Vegas, Nevada. Lanseringen planeras äga rum i oktober 2014

  
Kopparberg Invest har sedan tidigare informerat att man avser att lista Bolaget. För att få en så lyckad introduktion som möjligt har Kopparberg Invest under året fokuserat på sina innehav Sensavis och by Crowd. Båda bolagen bedöms kunna ge Kopparberg Invest ett betydande övervärde. Med anledning av detta går även listningsprocessen in i ett intensivare skede.

 
Fullständiga emissionsvillkor samt övrig information om bolagen finns att ladda ner från www.kopparberginvest.se

  
Kopparberg 24 september 2014

Frågor besvaras av

Anna-May Wester

VD

Mobil: 0708-49 14 39

E-post: anna-may@kopparberginvest.se

Dokument & länkar