Northland har fastställt datum för första lastning av järnmalmskoncentrat på ett fartyg i Narvik

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 30 januari 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2013 påbörjar lastningen av järnmalmskoncentrat på ett fartyg som ska transportera produkten till Tata Steel UK Limited (“Tata Steel”).

Tidpunkt för lastningen av 40 000 ton högvärdigt järnmalmskoncentrat för vidare transport till slutkund i Europa har nu fastställts. Lastningen kommer att påbörjas den 9 februari 2013. Resultatet av de analyser som gjorts bekräftar att produkten motsvarar förväntade kvalitetskrav samt att järnhalten uppgår till över 69 procent. Lasten ska skeppas på MV Star Norita till Tata Steel i Nederländerna där produkten ska användas i deras pelletsverk.

Tata Steel grundades 1907 och är en av världens största stålproducenter med en årlig produktionskapacitet på över 28 miljoner ton. Det är en av världens mest geografiskt spridda stålproducenter med tillverkning i 26 länder och marknadskontor i över 50 länder.

Den första utskeppningen till Tata Steel kommer följas av regelbundna transporter till Europa, Mellanöstern och Ostasien. Totala utskeppningen 2013 väntas uppgå till 1,5 miljoner ton. Utskeppningen förväntas öka till 4 miljoner ton på årsbasis eller 350 000 ton mer månad vid det tredje kvartalet 2014.

“Karl-Axel Waplan”
VD & koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239
Peder Zetterberg, tillförordnad CFO, 0708 652 120
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.