Northland primärnoteras på Oslo Børs

Luxemburg, 18 mars 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets aktier från idag är primärnoterade på Oslo Børs.

”Northland har en stark och bred europeisk investerarbas och Oslo Børs (”OSE”) är ett naturligt val av flera skäl”, säger Anders Hvide, arbetande ordförande i Northland Resources. ”Vi har haft en parallellnotering i Oslo sedan oktober 2006 och är nöjda med utvecklingen av handeln här.”

Northlands aktier kommer att fortsatt handlas med ticker NAUR och ISIN-nummer LU0488722801. Bolaget obligationer handlas med ticker NORES01 (ISIN NO 001 063613.7) respektive NORES02 (ISIN NO 001 063619.4)

De aktieägare som till följd av Toronto Stock Exchanges beslut att avnotera Northlands aktier från den 15 mars 2013 önskar att flytta sina aktier till OSE bör kontakta sin bank eller mäklare. I korthet kräver en överföring att mäklaren eller depåförande institut har kontakter med Verdipapirsentralen i Norge.

”Karl-Axel Waplan”

VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239

Eva Kaijser, CFO: 0709 320 901

Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.