Northland Resources resultat för tredje kvartalet 2012

Luxemburg, 14 november 2012 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, STO: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) har idag offentlig-gjort delårsrapporten för årets tredje kvartal, som avslutades den 30 september 2012.

Karl-Axel Waplan, VD & koncernchef för Northland Resources S.A., kommenterar utvecklingen i delårsrapporten:

”Under det tredje kvartalet 2012 har vi åter lyckades avklara en rad viktiga milstolpar. Bolaget är nu mycket nära att starta produktionen av järnmalms-koncentrat. I mitten av oktober genomfördes den första malmsprängningen vid Tapuligruvan. Inom ett par veckor räknar vi med att starta anrikningsverket och även börja lasta 90-tonslastbilarna med koncentrat och köra till Pitkäjärvi och vidare transport med tåg till Narvik. Den första utskeppningen till kunder förväntas ske under första kvartalet 2013.

Under kvartalet genomförde vi två uttag om totalt 240 miljoner US-dollar från obligationslånet. Detta gör det möjligt för oss att starta produktionen i Kaunisvaara.

Logistikkedjan är mycket viktig för Northland och jag är därför mycket glad över att Trafikverket under det tredje kvartalet tilldelat Northland de fyra tåglägen som vi efterfrågat på sträckan Pitkäjärvi-Narvik. Vägen mellan gruvan i Kaunisvaara och omlastningscentralen i Pitkäjärvi kommer att förbättras för att säkra transporterna med 90-tonslastbilar efter att den svenska regeringen beslutat att investera 1,3 miljarder kronor. Efter de inledande förbättringarna av vägen samt noggranna testkörningar har Northland och logistikföretaget Cliffton Mining fått dispens för att köra lastbilar med en bruttovikt om 90 ton istället för 60 ton som är standard i Sverige. Den högre vikten kommer att minska slitaget på vägen och påverkan på miljön.”

Sammandrag av kvartal och helårsinformationUSD m Q3 (3 mån)per den 30september 2012 Q3 (3 mån) per den 30 september2011 Q1-Q3 (9 mån)Per den
30 sep 2012
Q1-Q3 (9 mån)Per den
30 sep 2011
12 månader per den 31 dec  2011
Net Profit / (Loss) 3,7 (3,9) (19,2) 3,7 (38.1)
- per share, USD 0,01 (0,02) (0,04) (0.02) (0.17)
Mineral properties expenditures, Sweden 0,9 0,7 1,9 2,2 2.7
Mineral properties expenditures, Finland 3,2 5,8 9,8 14,9 20,1
Mines under construction expenditures, Sweden and Norway 150,3 57,5 402,2 95,5 180,2
Cash, end of period balance 166,1 119,9 166,1 119,9 38,3
Number of
Common shares
514 178 899 225 483 899 514 178 899 225 483 899 226 628 899

Marknadsutsikt

Northland planerar att under resterande del av 2012 att genomföra följande:

1.    Genomföra den första fasen av uppbyggnaden av Kaunisvaaraprojektet enligt tidplan

2.    Starta produktionen i Kaunisvaara 
Bolaget har påbörjat brytningen vid Tapuligruvan och bedömer att produktionen i anrikningsverket kan påbörjas under fjärde kvartalet 2012. Första utskeppning av järnmalmskoncentrat förväntas ske i början av 2013. Northland räknar med att öka produktionen till 4 miljoner ton av torrt material per år i början av tredje kvartalet 2014.

3.    Att färdigställa Definitive Feasiblity Studies (”DFS”) för Hannukainen och Pellivuomafyndigheten
Publicering av resultatet i DFS-rapporterna för Hannukainen och Pellivuoma beräknas ske i första kvartalet 2013.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av information vilket innebär en begränsning av den information som krävs för ett investeringsbeslut. Sådana beslut bör ske efter rådgivning av certifierade finansiella rådgivare. 

Komplett version av Northland Resources S.A.:s delårsrapport (Management’s Discussion and Analysis (”MD&A”) och Unaudited Interim Financial Statements har idag, den 14 november 2012, publicerats på Bolagets webbplats, http://www.northland.eu/sv-se/investor-relations/financials/financial-statements.

Kommande rapporttillfällen        

12 februari 2013:       Financial Statement and MD&A for Q4 2012 and
                                     Full-Year 2012
8 maj 2013:                 Financial Statement for Q1 2013
8 augusti 2013:           Financial Statement for Q2 2013
14 november 2013:    Financial Statement for Q3 2013

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Northland S.A. kommer att äga rum torsdagen den 16 maj 2013 i Luxemburg.

FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this MD&A and elsewhere constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date the statements were made, and readers are advised to consider such forward-looking statements in light of the risks set forth below.

“Karl-Axel Waplan”
VD & koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: +46 705 104 239
Peder Zetterberg, tillförordnad CFO, +46 708 652 120
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: +46 709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en blivande producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är snart färdigställt och produktion beräknas starta i november 2012. Northland ska producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.