Styrelsen tillåter mer tid för attslutföra omstrukturering och rekonstruktionen

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, den 28 november 2014 – Northland Resources SE (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – tillsammans med dotterbolagen ”Northland”, ”NRSE” eller ”Bolaget”) meddelar att framsteg gjorts i diskussionerna mellan en grupp investerare och Bolagets större fordringsägare och att styrelsen därför instruerat Bolagets ledning att fortsätta arbetet med en omstrukturering.

Som meddelades den 20 november 2014, en grupp svenska investerare med industriell kompetens (”Investerarna”) har presenterat ett förslag avseende att förvärva fordringar från Bolagets obligationsinnehavare och större leverantörer, inklusive Bolagets obligationsinnehavare (”Förslaget”). Under ett styrelsemöte som hölls den 27 november 2014 drog styrelsen slutsatsen att betydande framsteg gjorts i diskussionerna och förhandlingarna mellan Investerarna och de större fordringsägarna, vilka representeras av obligationsförvaltaren, Nordic Trustee ASA, och en obligationsägarkommittee bestående av representanter för de största obligationsinnehavarna. Styrelsen har därför instruerat Bolagets ledning att fortsätta arbetet med en omstrukturering, vilket bland annat inkluderar att säkerställa utrustning och kompetens för att möjliggöra en återstart av den operativa verksamheten.

Den tilltänka omstruktureringen kommer innebära en väldigt komplex implementering och kommer kräva godkännande av obligationsägare, andra fordringsägare och Bolagets aktieägare. Bolaget kommer återkomma med ytterligare information inför de möten som krävs för sådana godkännanden, inklusive information om effekt på innehav av nuvarande aktieägare vilket skulle kunna bli avsevärt utspätt. Marknadsförutsättningarna för Bolagets produkt är fortfarande väldigt utmanande, vilket bygger på osäkerhet om när produktionen kan återupptas. Bolaget kommer vidare att nära bevaka risker associerade med omstruktureringen.

”Jag är nöjd att se de framsteg som görs i diskussionerna mellan investerarna och fordringsägare. När ett avtal uppnåtts kommer detta att utgöra en viktig del i att säkra ny finansiering för framtida drift,” kommenterade styrelseordförande, Olav Fjell.

För mer information, vänligen ring: +46 978 126 60 eller +46 920 779 11

Maila: ir@northland.eu eller besök vår hemsida: www.northland.eu          

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget har även färdigställt en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.