Ett nytt skydd mot virus och bakterier!

Report this content

Luftvägssjukdomar orsakade av luftburna partiklar är en av de främsta orsakerna till för tidig död enligt WHO[1]. Samtidigt är sjukvårdsrelaterade infektioner ett stort problem globalt där ca 10% av alla sjukhuspatienter drabbas[2]. Nu lanseras en serie näsprodukter ”NOSA control” - Ett effektivt sätt att reducera virus och bakterier i inandningsluften.

Vi andas varje dag in hundratusentals virus och bakterier, varav de flesta är ofarliga, men det finns även skadliga varianter så som COVID-19 och MRSA. Dessa partiklar sprids och smittar vanligen via näsans slemhinna samt i de övre luftvägarna och kan orsaka allvarliga infektioner och till och med för tidig död i vissa fall. Något som vi tyvärr har blivit smärtsamt medvetna om sedan coronapandemin bröt ut.

Med det nya innovativa virus- och bakterieskyddet kan man nu i förebyggande syfte reducera mängden partiklar som kommer in i näsan och de övre luftvägarna vid inandning. En minskad exponering av virus och bakterier i luften är ett effektivt sätt att minska risken för luftvägsinfektioner.

Droppsmitta och luftburen smitta är ett stort problem både i professionen och vardagen för många, speciellt för personer som arbetar i offentlig miljö eller som pendlar till och från arbetet.

”Nu finns ett enkelt och diskret skydd för alla dessa personer som dessutom är enkelt att andas igenom” säger bolagets VD, Adrian Liljefors.

Ända sedan NOSA grundades har företagets vision varit att hjälpa människor att andas bättre luft. NOSA control är en produkt som har utvecklats under flera år och som nu lanseras mitt i denna brinnande pandemi.

NOSA control är ett nytt sätt att effektivt bekämpa virus och bakterier genom att minska exponeringen vid inandning genom näsan. Den innovativa produkten är diskret, enkel och bekväm att använda och kan användas i upp till 8 timmar. Produkten är testad mot många av de vanligaste virusen och bakterierna vi andas in, så som coronavirus, rhinovirus, norovirus, adenovirus samt Stafylokocker, MRSA, e-coli och pneumokocker.

NOSA control är utformad för att tvinga inandningsluften igenom produktens lamellstruktur där virus och bakterier fastnar och inaktiveras. Produkten reducerar därmed mängden virus och bakterier i inandningsluften utan att begränsa andningsförmågan.

NOSA control lanseras nu i tre versioner, en för företag; NOSA microbial control och två konsumentprodukter; NOSA viral control samt NOSA bacterial control.

- Vi är övertygade om att detta är en viktig förebyggande åtgärd i kampen mot virus så som COVID-19, säger NOSAs VD Adrian Liljefors.

[1] www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
(2] https://amr-review.org/

För ytterligare information kontakta:
Adrian Liljefors, VD,                                    Susanne Edenby, Försäljnings- och marknadschef
+46 (0) 70 228 22 46                                 +46 (0) 70 219 62 01
adrian.liljefors@nosamed.com              susanne.edenby@nosamed.com

NoseOption AB är ett svenskt medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer näsprodukter som underlättar andning. Bolaget är verksamt i 18 länder med kunder inom hälsa och sjukvård, polis, ambulans och apotek.

Taggar:

Media

Media

Citat

- Vi är övertygade om att detta är en viktig förebyggande åtgärd i kampen mot virus så som COVID-19
NOSAs VD Adrian Liljefors.