Scandinavian Health Innovations VD ökar aktieinnehav

Report this content

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) VD har den 15 oktober 2019 ökat sitt innehav med 1 836 B-aktier i Bolaget.

SHIs VD Daniel Ehdin har den 15 oktober 2019 ökat sitt innehav i Bolaget med 1 836 B-aktier. Köpen har skett över marknaden, via helägt bolag, till ett volymvägt snittpris om ca 15,59 SEK.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations AB:
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar