Styrelseordförande Jesper Yrwing ökar innehav i Scandinavian Health Innovations

Report this content

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) Styrelseordförande Jesper Yrwing har den 21:a oktober ökat sitt aktieinnehav i Bolaget med totalt 1 655 B-aktier.

Den 21 oktober 2019 har SHIs Styrelseordförande Jesper Yrwing ökat sitt innehav i Bolaget med 1 655 B-aktier. Köpen har skett över marknaden, via helägt bolag, till ett volymvägt snittpris om 14,98 SEK, totalt ca 24 797 SEK.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations AB:
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Taggar:

Dokument & länkar