Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag •Resultat före skatt ökade med 90% till 17,1 MSEK (9,0) •Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 325,3 MSEK (252,6) •Resultat per aktie efter full skatt blev 41 SEK (21) NOTE AB (publ) Phone: +46 (0) 176 799 00 P.O. Box 910, SE-761 29 NORRTÄLJE Fax: +46 (0) 176 178 79 Sweden info@note.se www.note.se

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar