NOTE ökar kraftigt

Report this content

Trots det mycket svåra läget i telekomindustrin, fortsätter den svenska underleverantören NOTE att öka såväl vinst som omsättning rejält. Halvårsrapporten som släpptes i dag visade att resultat före skatt ökade med 90 procent till 17 miljoner (9). Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 325 miljoner kronor (253). Koncernens uppbyggnad samt internationell närvaro utan insats av eget kapital är några förklaringar till framgångarna.

NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje och Torsby, samt kontor i Kista, Göteborg och Gdansk. Samtidigt som de flesta kollegor i branschen går med förlust och tvingas till uppsägningar, går NOTE mot strömmen och förbättrar sitt resultat. Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande, förklarar att en orsak till framgången är koncernens snabba beslutsvägar och att NOTE det gångna halvåret lyckats bredda sin kundbas med flera nya kunder från olika branscher. ”Vidare är vårt sätt att jobba i flexibla produktionsteam, där varje team fungerar som kundens egen produktionsenhet, en viktig framgångsfaktor”. Marknadsnära produktion i fyra världsdelar NOTE har byggt upp ett globalt nätverk av elektroniktillverkare under varumärket ems-ALLIANCE – en idé som ursprungligen kom från flygbolagens allianser. Via nätverket bedrivs marknadsnära elektronikproduktion i fyra världsdelar, vilket blivit viktigt för många svenska kunder. ”Flera företag har upptäckt att en stor del av produktens kostnad kommer från distributionsledet och kräver därför marknadsnära produktion. Via alliansen kan vi erbjuda samma koncept som de stora utlandsägda tillverkarna, utan att investera i fabriker utanför Sverige”, säger Sten Dybeck. Ljus framtid NOTE ser fortsatt goda tider. Att koncernen klarar att skapa resultat även i dåliga tider skänker många kunder trygghet i samarbetet. ”En oro som inköpare av produktion känner, är att förlora kompetens kring deras produkter i samband med personalnedskärningar eller fabriksnedläggningar”, avslutar Sten Dybeck. För mer information, välkommen att kontakta Sten Dybeck, Styrelseordförande Tel: 0708-55 18 00, 0176-799 10. E-post: sten@dybeck.com

Prenumerera

Dokument & länkar