NOTE utser ny CFO

Report this content

NOTEs nuvarande CFO Henrik Nygren har beslutat sig för att gå i pension och kommer att lämna bolaget i anslutning till årsstämman 2022. Henrik Nygren har arbetat på NOTE sedan 2006.
”Under sin tid som CFO har Henrik varit en stark bidragande del i att utveckla NOTE till det framgångsrika bolag det är idag. Henrik har varit en uppskattad kollega och jag vill ta tillfället i akt att tacka Henrik för hans arbete och utmärkta insatser under sin tid hos NOTE”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

Henrik Nygren kommer att efterträdas av Frida Frykstrand, NOTEs koncernredovisningschef och Treasurer. Frida är civilekonom och har arbetat hos NOTE sedan 2013.
”Frida har varit en del i NOTEs finance team under ett antal år, och är väl förtrogen med vår framgångsrika affärsmodell och uppföljning. Genom utnämnandet av Frida till CFO får vi en fortsatt stark organisation till vidareutvecklingen av NOTEs verksamhet och säkrar samtidigt en smidig övergång”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 295 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 08.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar