NOTE vald till strategisk leverantör av Micronic

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har valts till strategisk leverantör av hi-tech företaget Micronic Laser Systems AB.

NOTE, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har tecknat ett strategiskt leverantörsavtal med Micronic Laser Systems AB, en av världens ledande tillverkare av avancerade laserritare för framställning av fotomasker. Avtalet är resultatet av en noggrann urvalsprocess Micronic utfört och innebär att NOTE kommer att ansvara för kretskortsmoduler till Micronics laserritare. Samarbetet kommer att sträcka sig från test till eftermarknadstjänster. ”De produkter vi utvecklar måste kunna svara upp mot ytterst högt ställda kvalitetskrav och därför är ett nära samarbete med elektronikleverantören viktigt redan under utvecklingsfasen”, säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic. ”Vi är ytterst stolta över detta samarbete”, säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. ”Micronic är ett av Sveriges ledande teknikföretag och en ny kund för oss. Deras tydliga kravställning passar väl vår affärsmodell, som bl a omfattar avancerad elektronikproduktion i Sverige” För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE AB, 0176-799 00 eller 0709 - 50 80 70 Thomas Magnusson, Manager International Sales, NOTE Norrtelje AB, 0176-794 46 eller 0708-28 66 44. Sven Löfquist, VD och koncernchef, Micronic Laser Systems AB, 08-638 52 00 Om NOTE NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Frankrike, Litauen, Polen och Storbritannien. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.note.se Om Micronic Laser Systems AB Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: www.micronic.se

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar