NOTE vinner ny storaffär till svensk industrikund

Report this content

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan från en av NOTEs största industrikunder i Sverige utvecklas mycket positivt. NOTE har nyligen vunnit ett nytt flerårigt uppdrag att tillverka avancerad kundanpassad industrielektronik till kunden. Affären innebär en förväntad tillväxt om minst 50 MSEK/år. Serietillverkning kommer att starta i fabriken i Torsby under andra halvåret i år och förväntas snabbt komma upp i höga volymer. Utvecklingen ligger väl i fas med den pågående utbyggnaden av kapaciteten i Torsby.

”Efter höstens osäkerheter och lageranpassningar i kundledet kopplade till pandemin ser vi nu en tydlig återhämtning av efterfrågan – särskilt i Sverige, Estland och Kina. Det är också glädjande att vi fått förtroendet och vunnit denna nya affär till en av våra största kunder med mycket högt ställda kvalitetskrav”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick
till 1 874 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2021 klockan 08.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar