NOTEs årsredovisning för 2020

Report this content

NOTEs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Via prenumerationstjänsten på hemsidan kan även årsredovisningen och annan information om NOTE beställas för leverans via e-post.

Finansiell kalender 2021
Delårsrapport januari-mars                          19 april
Halvårsrapport januari-juni                            13 juli
Delårsrapport januari-september                  19 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 874 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2021 klockan 13.00 CET.

Taggar: