Notisum förvärvar internetbolaget Eurojust AB som sedan 1999 driver juridikportalen www.eurojust.com

Notisum förvärvar internetbolaget Eurojust AB som sedan 1999 driver juridikportalen www.eurojust.com. Notisum äger sedan tidigare Sveriges mest besökta juridikportal Rättsnätet. Dagligen besöker fyra tusen personer Rättsnätet på www.notisum.se och laddar ner författningar, domar, propositioner, register och referensdokument. Rättsnätet erbjuder såväl allmänheten och betalande abonnenter en automatiserad informationsförädling av myndigheters normer. Eurojust är specialiserat på juridiskt beslutsstöd direkt över internet. Tjänsten hjälper till att utforma juridiska dokument och lösa juridiska problem med en pedagogisk och omfattande informationsdatabas av vägledningar, förklarande texter och författningar. "Det sammanslagna bolaget kommer under hösten att presentera en gemensam juridiktjänst som kommer att befästa Rättsnätet-Eurojust som den mest använda juridikportalen" säger Per Kinnander, ny VD i Notisum. "Redan från och med maj har dock Rättsnätets abonnenter tillgång båda tjänsterna. Parallellt tar vi fram nästa generations beslutsstödssystem inom juridik. Med den på plats kommer avtal att kunna slutas elektroniskt, t ex i samarbete med e-handelssajter. Avtalen undertecknas med elektroniska signaturer som med ny lagstiftning blir giltiga från och med år 2001 i Sverige. Den här typen av tjänster kommer till stor del att ersätta pappersblanketter, elektroniska blanketter och standardiserade juridiska avtal i framtiden. Notisum är väl positionerat när e-handeln Business-To- Business kommer igång på allvar. Vår försäljning, distribution och leverans sker helt elektroniskt, vilket gör oss till ett renodlat internetföretag." Notisum-Eurojust egenutvecklade teknik kommer också att erbjudas organisationer som har en intern eller extern rådgivande roll med juridiken som bas. "De verktyg vi använder idag kan med fördel utnyttjas för intranät-lösningar inom såväl företag som den offentliga sektorn, för att distribuera beslutsstöd baserad på normativ information och elektroniska avtal och blanketter." avslutar Per Kinnander. Notisum AB är ett internetföretag med affärsidén att bygga internetlösningar som ersätter den tryckta juridiska informationen och avtalen och minimerar kostnaderna för hantering av avtal och juridisk information. Notisums produktsortiment skall täcka hela den juridiska hanteringskedjan från rättskällor till färdiga juridiska avtal. Företaget har erbjudit marknaden sina tjänster sedan oktober 1996. För ytterligare information, v.v. kontakta Per Kinnander VD, Notisum AB Tel 08-663 87 30/ 070-580 84 37 per.kinnander@eurojust.com www.notisum.se / www.eurojust.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar