Lunds Energi och Nova Naturgas i storaffär

Lunds Energi och Nova Naturgas i storaffär Lunds Energi och Nova Naturgas har slutit ett avtal om framtida leveranser av cirka 500 GWh naturgas per år under två år. Det motsvarar cirka fem procent av den årliga naturgasförbrukningen i Sverige. Avtalet är ett tecken på att marknaden för naturgas håller på att stöpas om inför avregleringen nästa år. Lunds Energi kommer att använda gasen för distribution till villor, fastighetskunder och industrier samt för produktion av el och värme. - Vi har valt Nova Naturgas som ny leverantör av naturgas eftersom det är ett företag med gedigen erfarenhet av och kunskap om naturgas, säger Lennart Lindeberg, VD och koncernchef Lunds Energi AB. Upphandlingen har skett i hård internationell konkurrens. Avtalet ger oss ökad konkurrenskraft på marknaden, vilket i slutänden gynnar våra kunder. - Jag är mycket glad över att en så stor distributör som Lunds Energi har valt att köpa naturgas av oss, säger Nova Naturgas VD Anders Johnson. Avtalet med Lunds Energi är ett viktigt led i Nova Naturgas arbete med att utveckla den svenska energimarknaden med hjälp av naturgas. - För mer information kontakta: Lennart Lindeberg, VD och koncernchef Lunds Energi AB, Telefon 046-35 60 01, mobil: 070-590 77 66. Anders Johnson, VD Nova Naturgas AB, Telefon 0705-33 08 43. Lunds Energi AB Lunds Energi AB ägs till 97,5% av Lunds kommun och 2,5% av Lomma kommun. Verksamheten i koncernen omfattar fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, elproduktion, elhandel, elnätsverksamhet, bredbandsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Antalet energikunder uppgår till 125 000 varav drygt 85 000 är elnätskunder. 345 personer är anställda i koncernen. Läs mer på www.lundsenergi.se Nova Naturgas AB Nova Naturgas utvecklar den svenska energimarknaden. Vi erbjuder konkurrenskraftiga och miljöanpassade energilösningar baserade på naturgas. För el, värme, fordonsbränsle och effektiv produktion inom industrin. Nu bygger vi ut naturgasnätet från Göteborg till Stenungsund och Bohus. Det betyder att fler kommuner och företag får tillgång till framtidens energi. Läs mer på www.novanaturgas.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Nova Naturgas överför naturgas på ett säkert, effektivt sätt. Vi äger och driver huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för naturgas. Vi tar hand om anslutning till gasnätet och erbjuder tjänster för utveckling, drift och underhåll av naturgasnät och gasanläggningar. Företaget omsatte drygt 200 miljoner kronor 2005.

Dokument & länkar