Ny VD på Nova Naturgas

Anders Johnson har valt att avgå som VD. Han efterträds den 1 december av företagets nuvarande ekonomidirektör Bertil Rosenlund.

- I och med försäljningen av vår handelsverksamhet har jag slutfört mitt uppdrag att förbereda Nova Naturgas för en ny roll på den avreglerade naturgasmarknaden, säger Anders Johnson. - Jag kommer främst att inrikta mig på att hitta samarbetsformer med alla marknadsaktörer inför avregleringen och att genomföra flytten av företagets huvudkontor från Stockholm till Göteborg, säger Bertil Rosenlund. För närmare information kontakta Sören Guldborg, styrelseordförande, Nova Naturgas, telefon + 45- 40 30 74 35 Anders Johnson, VD Nova Naturgas, telefon 0705-33 08 43 Bertil Rosenlund, ekonomidirektör Nova Naturgas, telefon 0703-13 28 11 Om Nova Naturgas AB Nova Naturgas ska bidra till en tryggare energi­försörjning och en bättre miljö. Det gör vi genom att driva utvecklingen av naturgasens infrastruktur och leveranstrygghet. Nova Naturgas äger, driver och utvecklar huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för naturgas. Företaget omsatte cirka 1,7 miljarder kronor 2003. Om naturgas Naturgas består i huvudsak av metan (CH4) – det enklaste kolvätet i naturen. Den är lättare än luft, färglös, gift- och luktfri. Naturgas innehåller inga hälsofarliga ämnen som tung­metaller och ger inget avfall i form av stoft, sot eller svavel­oxid. Vid för­brän­­­ning av natur­gas bildas väsentligt mindre kväve- och koldioxid än vid förbränning av olja och kol. Naturgasen står för cirka 2 procent av energiförsörj­ningen i Sverige. I syd­västra Sverige, där stam­ledningen finns, står natur­gasen för cirka 20 procent av energiförsörj­ningen. Läs mer på www.novanaturgas.com

Om oss

Nova Naturgas överför naturgas på ett säkert, effektivt sätt. Vi äger och driver huvuddelen av det svenska transmissionsnätet för naturgas. Vi tar hand om anslutning till gasnätet och erbjuder tjänster för utveckling, drift och underhåll av naturgasnät och gasanläggningar. Företaget omsatte drygt 200 miljoner kronor 2005.

Dokument & länkar