Nytt avtal med norsk myndighet

Novacura tecknar nytt avtal med det norska Sivilforsvaret, som är en del av Direktoratet for samfunnsikkerhet och beredskap (DSB). Avtalet innebär att Novacura kommer leverera en integrerad mobillösning av IFS Applications och Novacura Flow för lagring och hantering av myndighetens information.

– För en myndighet som Sivilforsvaret är det viktigt att kunna samla och hantera all information på ett och samma ställe. Med Novacura Flow samlar vi samtliga processer i en programvarulösning, säger Aksel Jarlbäck, vd för Novacura Norge.

DSB, Norges motsvarighet till svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ansvarar för att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Sivilforsvaret har 240 personer anställda på 20 distriktskontor runt om i Norge, och på huvudkontoret i Tønsberg, men engagerar även 8 000 extrapersonal som kan kallas in i händelse av en nödsituation.

– Med IFS Applications och Novacura Flow kan Sivilforsvaret förutom att hantera all information även direktkommunicera med samtliga medarbetare och sköta all rapportering och dokumentation, systemet stödjer även mobila processer.

Rekrytering och hantering av extrapersonal är ett av de områdena som Sivilforsvaret kommer använda Novacuras programvarulösning till. Ett annat område är förbättring av logistikhanteringen så det är enkelt att göra inventeringar och uppdatera lagersaldon.

– De ska även förbättra incidenthanteringen och rapporteringen. I händelse av en nödsituation kan det vara avgörande att det går att hålla reda på personer, utrustning och resurser i ett enda välintegrerat system.

Sivilforsvaret har tidigare använt flera olika system för olika processer som inte kunnat kommunicera med varandra effektivt.

– Vi är stolta över att få förtroende av en så viktig myndighet och ser fram emot att arbeta tillsammans för att förbättra och effektivisera deras informationshantering, säger Aksel Jarlbäck.

Systemet är planerat att tas i drift i oktober 2018.

Mer om Sivilforsvaret
Sivilforsvarets ansvarsområden inkluderar att bistå och förstärka andra nöd- och beredskapsavdelningar i samband med ogynnsamma händelser i fred, kris och krig, och att skydda civilbefolkningen genom offentliga skyddsrum, evakueringar och utrymningar samt befolkningsvarningar. Sivilforsvaret ger också internationellt bistånd för att stödja olika hjälporganisationer vid humanitära kriser i andra länder. http://www.sivilforsvaret.no/

Presskontakt
Ulrica Björnsdotter

+46 73-8501127
ulrica.bjornsdotter@novacura.se 

Novacura är ett it-företag som, med hjälp av tjänster och egen programvara för affärssystem, effektiviserar och förenklar sina kunders affärskritiska processer. Företaget är privatägt och har fem kontor i Sverige samt i Norge, Nederländerna, USA, Finland och Polen, dessutom säljs programvaran Novacura Flow via partnerföretag. Novacura har 85 erfarna medarbetare och huvudkontoret ligger i Göteborg. www.novacura.se

Taggar:

Om oss

Novacura är ett it-företag som, med hjälp av tjänster och egen programvara för affärssystem, effektiviserar och förenklar sina kunders affärskritiska processer. Företaget är privatägt och har kontor i åtta länder, dessutom säljs programvaran Novacura Flow via partnerföretag. Novacura har 100 erfarna medarbetare och huvudkontoret ligger i Göteborg. www.novacura.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För en myndighet som Sivilforsvaret är det viktigt att kunna samla och hantera all information på ett och samma ställe. Med Novacura Flow samlar vi samtliga processer i en programvarulösning.
Aksel Jarlbäck, vd Novacura Norge