Novada AB har tecknat slutligt avtal avseende förvärv av Punkt till Punkt Telecom AB

Novada AB har tecknat slutligt avtal avseende förvärv av Punkt till Punkt Telecom AB Novada AB undertecknade den 24 mars en avsiktsförklaring om förvärv av Punkt till Punkt Telecom AB (nedan PTP Telecom AB). Slutligt avtal har nu tecknats. * PTP Telecom är en internetleverantör som erbjuder helhetslösningar inom internetproviding, bredbandsförbindelser, radiolan, hostingtjänster och IP-telefoni. * PTP Telecom har genom avtal tillgång till Soneras nordiska bredbandsnät och tjänsteportfölj innehållande avancerade telefoni och kommunikationslösningar. * PTP Telcom samarbetar med Ericsson Sverige AB vad gäller uppbyggnad av infrastruktur, radioaccess-och fastighetsnät. * PTP Telecom är registrerad Teleoperatör med eget prefix. * Förvärvet stärker affärsområdet Novada Communications verksamhet. * PTP Telecom blir ytterligare en del i Novadas starka expansion inom bredband-, telecom- och Internetrelaterade tjänster. PTP Telecom arbetar idag med leverans av Internettjänster, Bredbandsförbindelser och IP-telefoni till bostäder och företag. Företaget har egen nätdriftcentral med support och helpdeskfunktion i Lund. Novada kommer att förlägga all verksamhet av ISP och ASP tjänster hos PTP Telecom i Lund. Genom samarbete med finska telekoncernen Sonera har man tillgång till ett väl utbyggt nordiskt bredbandsnät samt Soneras välkända tjänsteportfölj med avancerade telefoni och kommunikations-lösningar. PTP Telecom är även leverantör av radiolänkförbindelser där Sonera är en av de större kunderna. Genom samarbete med mobilteleoperatörer har PTP Telecom tillgång till ett rikstäckande mastnät med avancerade radiolänkförbindelser för trådlös internetuppkoppling. PTP Telecom har under våren tecknat avtal om bredbandsinstallationer i villor och bostadsrättsföreningar med följande kunder: Brf Fagotten i Lund, Barsebäcks By och Barsebäcks Hamn, Ronneby kommun och Kävlinge kommun. Avtalsförhandlingar med ett flertal ytterligare kunder såsom kommuner, företag och bostadsrättsföreningar befinner sig i ett slutskede. Genom förvärvet av PTP Telecom och de övriga förvärv som genomförts under första kvartalet, kan Novada nu erbjuda unika helhetslösningar till fastighetsägare vad gäller integration av energi-, övervaknings- och säkerhetssystem samt Internet och Bredbandsrelaterade tjänster och lösningar. PTP Telecom får genom förvärvet tillgång till Novadas finansiella styrka och starka marknadsorganisation. Novada´s affärsområde Communications kommer att utvecklas starkt med inriktning att bli en ledande leverantör av IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, Stat/kommun, industri och handel till vilket PTP Telecom tillför ett brett kunnande, starka tjänster och goda samarbetspartners. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag är följande: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Genom de förvärv som nu genomförts ökas omsättningen från 150 Mkr och 65 anställda till ca 250 Mkr och 133 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar