Novada AB har tecknat slutligt avtal avseende förvärv av verksamheten i Kompetenskollegiet i Lund AB

Novada AB har tecknat slutligt avtal avseende förvärv av verksamheten i Kompetenskollegiet i Lund AB Novada AB undertecknade den 24 mars en avsiktsförklaring om förvärv av kompetens och koncept från Kompetenskollegiet i Lund AB. Slutligt avtal har nu tecknats. Novada startar nytt bolag för webbaserat lärande. I bredbandens spår följer starkt ökad efterfrågan på webbaserat lärande. Novada AB har därför förvärvat kompetens och koncept från Kompetenskollegiet i Lund AB, ett Malmö-baserat konsultföretag som specialiserat sig på utbildning över Internet och kompetensutveckling med IT-stöd. Den nya kompetensen samlas inom affärsområdet Novada Competence, som blir ett av fem affärsområden inom Novada-koncernen. Med till Novada Competence följer även Kompetenskollegiets kunder. Till dessa hör Hyresgästföreningen, SEB, ICA och Åkerlund & Rausing. Novadas VD, Stig Norberg, kommenterar: - Interaktivt lärande är här för att stanna. Uppgörelsen med Kompetenskollegiet kommer att innebära ett starkt tillskott till helheten i Novadas framtidssatsning. Mer information Läs gärna mer på Novada Competence website, www.componline.org, eller ring för ytterligare information. VD Novada Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Chef affärsområde Novada Competence Sven Johansson 0708-114811 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen, på helårsbasis, till ca 275 Mkr och antalet anställda till ca 160 personer. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar