Pressrelease

PRESSRELEASE Novada-koncernen har inte lyckats lösa sina finansiella problem och styrelsen för Novada AB har idag beslutat att begära moderbolaget och de två dotterbolagen Novada System AB och Novada Competence AB i konkurs. För ungefär en månad sedan meddelade Novadas största ägare AB Dendera Holding, att man hade beslutat att inte tillföra ytterligare kapital för täckande av Novadas underskott och utveckling. I anslutning till detta beslutade styrelsen att upprätta en s k särskild balansräkning (kontrollbalansräkning). Förlusterna dittills hade väsentligt överstigit de bedömningar som gjordes tidigare under året. Under den senaste tiden har ett flertal diskussioner förts med andra intressenter för att nå finansiella lösningar, såväl för Novada-koncernen som helhet som för de enskilda dotter-bolagen. Detta har medfört att dotterbolagen Teletron AB, Logical Solutions AB och PTP Telecom AB har avyttrats. (Samtliga förvärvades under förra året). PTP Telecom AB har därefter försatts i konkurs, emedan de andra två har av sina nya ägare fått en ny finansiell struktur och drivs vidare i oförändrad omfattning. En intressent har meddelat att man har för avsikt att erbjuda delar av personalen inom Novada System AB i Malmö, Kristianstad och Karlshamn anställning. Ledningen i Helsingborg har uttryckt önskemål att övertaga verksamheten där. För verksamheten inom Novada Competence har diskussioner förts med flera parter, men inget konkret resultat har uppnåtts. Malmö den 2 januari 2001 Styrelsen för Novada AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar