• news.cision.com/
  • NOVADA/
  • Stig Norberg, verkställande direktör, har meddelat att han önskar lämna sin befattning som VD och koncernchef för Novada

Stig Norberg, verkställande direktör, har meddelat att han önskar lämna sin befattning som VD och koncernchef för Novada

Report this content

Stig Norberg, verkställande direktör, har meddelat att han önskar lämna sin befattning som VD och koncernchef för Novada. Stig Norberg kommer att kvarstå i sin befattning tills en efterträdare utsetts. Med anledning av de lönsamhetsproblem som idag finns i koncernen och som begränsar möjligheterna till investeringar och expansion beslöt styrelsen vid sitt möte den 23 oktober att omgående utreda respektive affärsområdes ekonomiska förutsättningar och finansiella behov. "Alla möjligheter skall utvärderas och bedömas", säger styrelsens ordförande Stefan Wiklund. Det är styrelsens uppfattning att det är väsentligt att respektive affärsområde hamnar i en miljö som ger de bästa förutsättningarna så att såväl teknisk/kommersiell utveckling som finansiell stabilitet uppnås. Det är främst Teletron och PTP Telecom som måste få långsiktiga finansiella lösningar för att möjliggöra dessa affärsområdens investeringsbehov och tillväxt. Anders Widesjö, styrelseledamot i Novada sedan 1998, kommer aktivt att deltaga i Novadas ledningsgrupp samt vara ansvarig för den ovan beskrivna processen. Anders Widesjö är idag CFO inom Crafoord Auctions Group (dotterkoncern i Dendera-gruppen) och har lång bakgrund som ekonom och i företagsledande befattningar, bl.a. VD för Malmö Aviation. Malmö den 25 oktober 2000 Stefan Wiklund Styrelsens ordförande För ytterligare information kontakta: Stefan Wiklund, tel: 040-660 04 00 eller e-post stefan.wiklund@dendera.se Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med säkerhetsteknologi och bredbandskommunikation inom business to business. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Communication, Nova Com, Competence, Consulting och Infrastructure & System. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona och Sundsvall. Genom de olika förvärv som genomförts under våren ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 120 personer. Novada är noterat på AktieTorget . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01060/bit0002.pdf

Dokument & länkar