Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av CDC, Central Data Control Limited, England

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av CDC, Central Data Control Limited, England * CDC är Englands ledande leverantör inom området integrerade säkerhets- och övervaknings-system med egna produkter och starka varumärken. * Novada tillförs en omsättning på cirka 30 Mkr. * Förvärvet kompletterar affärsområdet Novada Communication. * CDC blir en del i Novadas starka expansion inom IT-relaterade tjänster. * Novada tillförs genom förvärvet etablering i England med kontor i London som bas för Novadas planerade expansion på den brittiska marknaden. CDC är Englands ledande leverantör av system för integrerade säkerhets- och övervaknings-system. Bland kunderna finns Bank of England, Buckingham Palace, Planet Hollywood, Heathrow Airport, London Underground, Eurotunnel, affärsbanker, försäkringsbolag, kärn-kraftverk och andra starka referenskunder. CDC har även levererat ett flertal större projekt ute i Europa, bl.a. La Roca outlets Barcelona och Zaventem Airport Bryssel. Novada AB har sedan tidigare licensrätten i Skandinavien för CDCs produkter varför förvärvet strategiskt passar väl in i Novadakoncernen. Bolaget har en mycket hög utvecklingstakt med ett flertal nya produkter klara för marknadsintroduktion under det närmaste året. Novadas affärsområde Communication arbetar med överordnad integration av fastighets- och övervakningssystem samt bredbandsrelaterade tjänster och kommer att öka omsättningen med cirka 30 Mkr genom förvärvet. Bolaget koncentrerar produktutveckling och marknadsföring till IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, stat/kommun och industri till vilken CDC tillför ett brett kunnande och starka produkter. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 275 Mkr och antalet anställda till ca 160 personer. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar