Ny behandling för astma har fått EU-godkännande. En dos dagligen ger ny möjlighet för astmatiker

Pressmeddelande 7 juli 2020

Enerzair Breezhaler (QVM149) har idag fått EU-godkännande. Det är en behandling som tas en gång per dag för vuxna som lever med okontrollerad astma.

Den fasta kombinationen Indakaterolacetat/ Glykoprroniumbromid/ Mometasonfuroat är en ny behandling som tas en gång dagligen för vuxna med astma som inte tillräckligt kontrolleras med en underhållskombination av en långverkande beta2-agonist (LABA) och en hög dos av en inhalerad kortikosteroid (ICS) och som har haft en eller flera astmaförsämringar föregående år.[1]

Omkring 8 till 10 procent i Sverige lider av astma, vilket gör det till den vanligaste formen av kroniska luftvägssjukdomar och antalet ökar varje år. Mer än en tredjedel av dessa personer lever med regelbundet återkommande symtom, minskad livskvalitet och risk för att tillståndet kan försämras.[2]

Studier visar att upp till 45,7 procent av personer med astma inte behandlas optimalt med sin nuvarande behandling och därför lever med en okontrollerad astma och de konsekvenser detta har i deras dagliga liv.[3]

- Enerzair Breezhaler är en fast kombination i en inhalator som används en gång per dag för astmapatienter som annars haft minst två inhalatorer. Det är en ny behandling som kan användas för den stora mängden människor som fortsätter att drabbas av försämringar, störd sömn och begränsningar i sitt dagliga liv. Vi ser många personer med astma på både medel- och högdos LABA / ICS-behandling som förblir okontrollerade, säger Charlotte Ulrik Professor Hvidovre Sjukhus Danmark

Den fasta kombinationen Indakaterolacetat/ Glykoprroniumbromid/ Mometasonfuroat är den första astmabehandlingen i sitt slag (LABA / LAMA / ICS).

Förbättrad följsamhet med digital sensor

Enerzair Breezhaler levereras med en särskilt framtagen digital sensor, utformad för att underlätta behandlingen för patient. Den digitala sensorn är ansluten till inhalatorn som är kopplad till en app. Den ger påminnelser om medicinering samt en inhaleringsbekräftelse.

Förutom information om kontrollstatus för astma och följsamheten till medicinering, innehåller informationen också ett månatligt ACT-symptompoäng vilken patienten kan dela med sin läkare för att få en bra behandlingsrekommendation.

- Det är ett faktum att ju lättare något är, desto mer troligt är det att människor kommer att göra det. Och att hålla reda på din astmakontrollstatus och läkemedlets följsamhet blir inte lättare än detta. Med denna digitala enhet tillhandahålls all nödvändig information via en enkel app och informationen överförs enkelt till läkaren. Detta kan förenkla behandlingen hos personer med astma avsevärt, säger Charlotte Ulrik Professor Hvidovre Sjukhus Danmark.

Effektivitet och säkerhet
Den fasta kombinationen Indakaterolacetat/ Glykoprroniumbromid/ Mometasonfuroat är den första astmabehandlingen i sitt slag (LABA/LAMA/ICS). Effektiviteten och säkerheten har utvärderats i dubbelblinda randomiserade kliniska prövningar med mer än 3 000 patienter med astma. Behandlingen har jämförts mot kombinationen Flutikasonpropionat/Salemterol.

Fakta:

  • Indakaterolacetat, en långverkande beta2-agonist (LABA). Glykopyrroniumbromid, är en långverkande muskarinantagonist (LAMA). Mometasonfuroat, är en syntetisk kortikosteroid (ICS).

    
För mer information kontakta

Nicklas Rosendal, Kommunikationschef Novartis Norden, 070 - 889 33 34, nicklas.rosendal@novartis.com

Om Novartis
Novartis omdefinierar synen på vad som är medicinsk behandling för att förbättra och förlänga människors liv. Som ett ledande och globalt bolag för medicinsk behandling använder vi oss av vetenskap och digitala teknologier för att utveckla behandlingar inom områden med stora medicinska behov. I vår jakt på nya behandlingar rankas vi som ett av världens toppföretag när det gäller att investera i forskning och utveckling. Novartis produkter når närmare 800 miljoner människor över hela världen och vi söker ständigt nya innovativa vägar för att öka tillgången till våra senaste behandlingar. Runt 109 000 personer av fler än 145 nationaliteter arbetar på Novartis över hela världen.

[1] Markets to use local SmPC as ref
[2] SoS Astmarapport 2015
[3] Buhl R et al Resp Med 2020


SE2007025498

Prenumerera

Dokument & länkar