Novotek: Årsredovisning 2018 publicerad

Report this content

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (https://www.novotek.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 8 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 13:00 CET.

Kontaktperson:
Jonas Hansson - jonas.hansson@novotek.com

Om Novotek 
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar