Novotek sluter avtal med Saab Marine Electronics

Novotek sluter avtal med Saab Marine Electronics Novotek Sverige AB har slutit ett långsiktigt avtal med Saab Marine Electronics AB som bland annat tillverkar system för övervakning av nivåer i tankfartyg. Över 50% av alla nya tankfartyg som byggs i världen har Saab TankRadar ombord. I framtida leveranser kommer Saab Marine att inkludera operatörssystemet Dynamics iFIX från Novotek. Novotek kommer också att delta i utvecklingsarbetet runt systemen. Projektledare hos Saab Marine är Per Holmberg: -Erfarenheter från andra OEM:ers lösningar och den flexibilitet som Dynamics iFIX ger, var några avgörande anledningar till att vi valde Novotek. Samarbetsavtalet med Saab Marine är ytterligare ett exempel på Novoteks OEM - strategi att med sina produkter och lösningar ingå som en del av kundernas produktutbud mot sina respektive marknader. Andra exempel är bland annat ABB och Ericsson säger Göran Andersson, VD för Novotek AB. Malmö 25 oktober 2000 Göran Andersson, VD Novotek AB telefon 040-6718906, 0705-942420 Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem. Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pharmacia & Upjohn, Saab, Stockholm Energi, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW. Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Telefon 040-6718900 Fax 040-947617 info@novotek.se, www.novotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00980/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00980/bit0002.doc

Dokument & länkar