Bokslutskommuniké  2017/2018 för Novus

Novus ökar omsättningen och förbättrar resultatet på helåret

Kvartal 4: april -- juni 2018

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 16 254 (14 554).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK 834 (2 048).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK 650 (1 597).

● Resultat per aktie uppgick till SEK 0,06 (0,15).

Verksamhetsåret 2017/2018

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 53 536 (46 574).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 579 (2 667).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK 3 506 (2 007).

● Resultat per aktie uppgick till SEK 0,34 (0,19).

Bolaget i sammandrag
April-juni April-juni Helår Helår
(kSEK) 2018 2017 17/18 16/17
Nettoomsättning 16 254 14 554 53 536 46 574
Rörelseresultat 834 2 048 4 579 2 667
Resultat efter skatt 650 1 597 3 506 2 007
Rörelsemarginal, % 5,1% 14,1% 8,6% 5,7%
Resultat per aktie, SEK 0,06 0,15 0,34 0,19

VD-kommentar

Försäljningen har fortsatt att öka jämfört med föregående år, kSEK 53 536 (46 574). Rörelsemarginalen blev 8,6% (5,7%).

Kvartal 4 avslutar året med en omsättningsökning på 11,6% till kSEK 16 254 (14 554) jämfört med motsvarande kvartal 2016/17. Det lägre resultatet i kvartal 4 beror på engångskostnader, en stor del hänförligt till flytten till nya lokaler, hela flytten inklusive inventarier redovisades som en kostnad under detta kvartal.

Över lag har det varit ett mycket framgångsrikt år för Novus. Vi kan konstatera att vår strategi så här långt varit framgångsrik.

Nu avslutas verksamhetsåret tre månader före valet. Valår leder till ökad varumärkeskännedom för Novus, vilket i sin tur ökar möjligheten till fler affärer.

Intäkterna är inte beroende av en enskild konsult eller ett affärsområde.

Torbjörn Sjöström

VD Novus Group International AB (publ)

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Novus är ett analys- undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter våra kunders behov och målgrupp. Vi förstår digitaliseringens effekter, och vad som är viktigast vi förstår kunderna. Det är ju oavsett medium dom man behöver förstå.

Våra konsulter och medarbetare besitter en bred kunskap inom de flesta branscher och organisationer. Det betyder att när ni anlitar Novus kan ni lita på att när vi analyserar det undersökningsunderlag vi tar fram kan ni lita på att det är med bästa träffsäkerhet.

Novus är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera

Dokument & länkar