RÄTTELSE: DELÅRSRAPPORT Q1 - JANUARI till MARS 2021

Report this content

Korrigering av felaktigt publiceringsdatum för delårsrapporten som avser 1 april 2021 till 30 juni 2021. Delårsrapporten som avser 1 april 2021 till 30 juni 2021 publiceras 24 augusti 2021.

Novus fortsätter sin organiska tillväxt med ett starkt Q1 2021. Omsättning och lönsamhet ökar och rörelsemarginalen är över 10 %.

Att Novus är det undersökningsföretag som flest i Sverige känner till ger resultat. En kännedom som är ett resultat av ett högt förtroende i det offentliga rummet för Novus arbete och metoder. Man kan lita på att Novus gör bra undersökningar och har tillförlitliga metoder helt enkelt.Vi kontaktas allt oftare av kunder som uttalat värderar tillförlitligheten och därför primärt vänder sig till Novus.

Förtroende, integritet och oberoende är helt centrala för ett undersökningsföretag. Ledord Novus inte bara har internt utan även trycker på externt. Tillväxten kombinerat tillsammans med lönsamhet är ett direkt resultat av den tydliga positionering Novus tagit och det fokuserade arbetet för att inte bara prata om trovärdighet utan i det vi gör visa att den finns där.

Att Novus inte drog ned under pandemin utan snarare fortsatte med full styrka under har också bidragit till att lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Efterfrågan på den kunskap Novus levererar ökar och vi möter den ökade efterfrågan både med förbättrade interna processen och med nyanställningar.

Det finns goda möjligheter till en mycket starkare marknadsposition med tillväxt utan att behöva riskera lönsamheten.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar),

Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar