• news.cision.com/
  • Novus Group/
  • RÄTTELSE gällande pressmeddlandet med rubriken "Årsstämma avhölls den 26 april 2021" med anledning av fel information avseende laghänvisningen till EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR")

RÄTTELSE gällande pressmeddlandet med rubriken "Årsstämma avhölls den 26 april 2021" med anledning av fel information avseende laghänvisningen till EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR")

Report this content

Detta är en rättelse gällande pressmeddelandet "Årsstämma avhölls den 26 april 2021" som skickades ut idag kl. 13.18. Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

Följande beslut togs vid stämman:

1. Stämmande fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och direktören.

2. Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret juli – dec 2020 skall lämnas uppgående till 0,09kr/aktie.

3. Stämman beslutade om omval till styrelse av Jan Scherman, Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström Micael Dahlén till ordinarie ledamöter. Stämmande beslutade om nyval till styrelse av Karin Eliasson till ordinarie ledamot.

Revisor valdes Charlotte Holmstrand på Ernst & Young (E&Y AB)

4. Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 40 000kr utgår till externa styrelseledamöter. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret juli – december 2020 och rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Rörelsens intäkter under det förkortade räkenskapsåret (6 månader) uppgick till kSEK 27 658 (55 942) och rörelseresultatet uppgick till 1 881 (582), vilket gav en rörelsemarginal på 6,8% (1%).

I detta förkortade räkenskapsår har de satsningar som gjordes tredje och fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2019/2020 gett resultat. Vår kännedom har ökat, vår generella närvaro främst bland privata företag har gett tydliga resultat. Novus är ett kunskapsföretag som levererar en förståelse kring det mänskliga beteendet. Just det kollektiva mänskliga beteendet styr vårt samhälle och vår positionering kring detta ger resultat. På grund av pandemin, när i princip alla arbetar hemifrån inom Novus och våra kunder, blir det ännu viktigare att verkligen förstå. Samhället ställde om och fortsätter att ställa om på grund av yttre faktorer och ett tillförlitligt sätt att bättre förstå förändringarna är att använda de metoder som Novus förlitar sig på.

Generellt ser vi att efterfrågan på tillförlitliga fakta och kunskap ökar. Där är Novus unikt placerade att leverera just det. Vårt missionerande för tillförlitliga metoder och försvar av detsamma har gett resultat.

Det vi gör nu är att vi planerar för ytterligare tillväxt. Där vi skall dra nytta av den position vi har fortsatt framåt.

Vi ser också tydliga tecken på vår stärkta position. Vår årliga kännedomsmätning visar att vi går signifikant framåt i kännedom. Vi är idag det företag som minst antal säger att de aldrig hört talas om. Alltså flest säger att de känner till Novus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar),

Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar