Full fart för Nowagruppen

Report this content

Trots sällan skådade utmaningar i form av bland annat Covid-19 har moderbolaget i koncernen Nowa Kommunikation lyckats öka både byråintäkt och kundstock.

2021 startar med flera nya uppdrag och samarbeten, bland andra Arbetsförmedlingen, Regeringskansliet, Skatteverket, Skogsstyrelsen, kommunerna Härryda, Lerum, Kungälv, Åstorp, Grästorp, Lärarnas Riksförbund och Förvarets Materielverk.

Lika hög fart gäller för de övriga företagen i koncernen. PR-byrån Empower har fått Bostadsbolaget, RLS Global,  Mölndals kommun och biltillbehörstillverkaren Defa som kunder.

Film- och ljudproduktionsbolaget Nowadays filmar åt Evotive och Taxi Göteborg och eventbolaget ADV har fått generalagenturen för giftfria flamskyddsmedlet Burnblock. Dessutom har reklambyrån Tre Art tecknat ett avtal med Nokas. 

- Coronapandemin har, liksom för alla andra, varit en stor utmaning för oss men vår strategi har visat sig vara lyckad – en bred palett av kunder och diversifierade uppdrag i hela koncernen. Det finns alltid någon som behöver hjälp och efter viss omställning har vi hög fart igen. Intressant nog har året som gått också lärt oss vara ännu mer agila, på tå och nyfikna. Förutom inflödet av kunder, ser vi nu fram emot en egen, ny varumärkesplattform och nya spännande samarbeten utanför Sverige. Trots fysisk distans är vi ännu närmare varandra och våra kunder på något märkligt sätt. Kris föder också innovation, konstaterar Nowagruppens koncernchef Anders Wallqvist.

För mer information:

Anders Wallqvist, koncernchef Nowagruppen

Tel: +46 (0)707-220842, mail: anders.wallqvist@nowa.se

Nowagruppens 11 bolag omsätter cirka 150 miljoner kronor, med en ­byråintäkt på cirka 70 miljoner kronor. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg,  ­Visby och Oslo. Det äldsta bolaget i gruppen startade 1991 och koncernen har funnits sedan 2005. För närvarande är vi ett 60-tal konsulter.

Nowagruppen består av
ADV, DNA AgencyHabermaxNobilis,
Nowa Kommunikation, Nowadays, EmpowerStillback, Tre ArtArtiflex och Tigerton.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar