NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 234 miljoner kronor

Report this content
NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i sju transaktioner förvärvat 13 fastigheter till ett fastighetsvärde om 234 miljoner kronor primärt för industri- och lagerändamål.
 
Fastigheterna är belägna i Mora, Karlstad, Skellefteå samt Falun. Den uthyrningsbara arean uppgår till 42 200 kvadratmeter med en tomtareal om 194 400. Det årliga hyresvärdet uppgår till 21,9 miljoner kronor och den genomsnittlig uthyrningsgraden för fastigheterna uppgår till 88 procent. Snittdurationen uppgår till 5 år. Tillträde har skett på två fastigheter och resterande fastigheter tillträds under fjärde kvartalet 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 578 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 403 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2021 uppgick till 14 065 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar