NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 365 miljoner kronor

Report this content

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i sex transaktioner förvärvat åtta fastigheter till ett fastighetsvärde om 365 miljoner kronor primärt för industriändamål.

Fastigheterna är belägna i Skellefteå, Östersund, Borlänge, Örebro och Piteå. Den uthyrningsbara arean uppgår till 47 800 kvadratmeter med en tomtareal om 152 500 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 31,1 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 98 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 6,3 år. Fastigheten i Örebro har tillträtts, övriga fastigheter tillträds under andra och tredje kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 784 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 446 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2021 uppgick till 17 335 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar